Menderes Çayı Dağı

Menderes Çayı

Kufi çayı ile Dinar Suçıkan’ın birleşmesinden doğan bir akarsudur.