Toroslar

Akdeniz bölgesi dağıdır.

Toroslar Dağı İçerik Resimi

Şehirin kuzeybatısı,kuzeyi ve kuzeydoğusu Orta Toroslar adı verilen dağ sistemleri ile çevrilmiştir.Şehrin doğu sınırı Toroslar dağ sisteminin bir parçası olan Amanos Dağlarına uzanmaktadır.Doğudaki sınır Orta Toroslar'da üç farklı dağ dizisi olarak görülmektedir.Bunlar batıdan başlayan Bolkar Dağları,Aladağlar ve Tahtalı Dağlar'dır.Buna ek olarak ,Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları sınırın ötesine gider ve Kahramanmaraş'a uzanır.Önceki ismi Bulgar Dağları olan Bolkar Dağları doğuda uzun bir kanal gibidir ve yerbilimcilerinin Taşeli Platosunun içinde Ecemiş Koridoru olarak adlandırdıkları derin kanyonla sınırlıdır.Batıda küçük tepecik olarak başlayan Bolkar Dağları kuzeydoğuya gittikçe yüksek belirgin sıradağ halini alır.

Fotoğraflar

Toroslar ait görüntüler

  • Toroslar 1 Sayılı Resim