Hakkında

Amasya ilçe merkezi Tersakan Suyu’nun Yeşilırmak’a karıştığı mevkiinin 2 km güneyinde Yeşilırmak vadisi boyunca uzanmakta olup, başlangıçta güvenlik nedeniyle nehrin kuzey yamacında kale çevresinde kurulan yerleşim zamanla vadi tabanına dek inmiştir. Osmanlı döneminde bağ-bahçecilik ve hizmet sektörünün ön plana çıktığı Amasya’da 1980’lere dek 5 un fabrikası,, 1 çimento elemanları fabrikası ve 1 süt işleme tesisi mevcutken günümüzde 1 organize sanayi bölgesi ve 2 küçük sanayi bölgesini de barındırmaktadır. Amasra’dan başta aspiratör ve ankastre ürünler, canlı maya,, tekstil ürünleri, bal rengindeki Amasya Beji doğal taşı ve giysi aksesuarları olmak üzere pek çok sanayi ürünü dış ülkelere ihraç edilmektedir.


Amasya’nın 16 km doğusunda bugün Yassıçal veya Ebimi adı verilen tepede Antik Çağ kaynaklarında bahsi geçen Zeus Stratios tapınağının Roma dönemine ait temenos izlerinde rastlanmıştır.

Amasya–Tokat yolu üzerinde Memi Dede Önü mezarlığının sonunda Hacılar Meydanı üzerindeki bir sırtta bulunan ve Hristiyanlarca suyu kutsal kabul edilen “Venk”  adı verilen eski bir Hristiyan mezarlığı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Rum ve Ermeniler her Pazar günü burada toplanıp, eğlenceler düzenlemekteydi. Söylencelerde Hz. İsa’nın havarilerinden Yuhanna’nın Kayseri’ye giderken düşmanlarından saklanmak için uğradığı bu mevkide arkasındaki taşa emrederek su akıttığına inanılmaktadır. Bu mevkide daha öncesinde bir kilise olduğu, Todumcay Cami ve türbesi ile Halfet Gazi Medrese ve türbesi üzerinde kullanılan eski yapıya ait taşlardaki Rumca yazılardan anlaşılmaktadır. Danişmendliler’in fethi öncesinde Venkliyus adlı birisinin Amasya patriği olmasına atfen bahsi geçen kilisenin aynı zamanda patrikhane olduğu sanılmaktadır

Harita
pin_drop

Amasya Merkez

40.656455 , 35.837347

Fotoğraflar

Sizin için seçtiğimiz Amasya Merkez ilçesine ait görüntüler

  • Amasya Merkez Resmi
  • Amasya Merkez Resmi
  • Amasya Merkez Resmi