Hakkında

İklim

Akdeniz’in bir yan uzantısı olan Ege Denizinin etkisi nedeniyle İl’de genel olarak Akdeniz iklim tipi yaygın olup; yazları kurak ve sıcak, kışların ılık ve yağışlı geçmektedir. İl’de yağışın hemen hepsi yağmur şeklinde olup, mevsimlere göre dağılışı; ilkbahar aylarında 161,4 mm, yaz aylarında 58,9 mm, sonbahar aylarında 153,3 mm ve kış aylarında ise 299,1 mm yağış görülmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 672,7 mm’dir. Aydın ilinde yıllık ortalama sıcaklık 17.1 °C’dir. En yüksek ortalama sıcaklık Temmuz ayında 34,80C ve en düşük ortalama sıcaklık ise Ocak ayında 4,10C olarak tespit edilmiştir. Mevsimlere göre sıcaklık ortalamaları; İlkbahar aylarında 15,50C, İklim

Yaz aylarında 26.30C, Sonbahar aylarında 17,70C ve Kış aylarında 8.70C’dır. Yılda ortalama olarak 13.1 gün donla geçer. Yılın en az 9 ayında ortalama sıcaklık 100C’dan fazladır. Yılda ortalama 99.6 gün yağışlı, 0.13 gün karlı geçer. Max. kar kalınlığı 12 cm olarak kaydedilmiştir. Yağışların % 70’i kış periyodundadır. Hakim rüzgar yönü, W (Batı)’dır.   


Ekonomik Yapı

Aydın 1945’lerden bu yana bulunduğu Batı Anadolu Bölgesinin İzmir ve Manisa ile birlikte başlıca göç çekim merkezlerinden birini oluşturmakta ve önemli bir nüfus akımına konu olmaktadır. 1950’li yılların ortasında özellikle ilk dönemlerde önemli boyutlara ulaşan bir göç verme sürecine girmiştir, İlin verdiği göç genellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollere uzun mesafeli, kesin nitelikte aile ölçeğinde göçlerdir. 1960’lardan sonra önemini koruyan kısa mesafeli geçici göçler yanında uzun mesafeli, kesin nitelikte aile göçlerine de konu olması, bu olumsuz etkiyi gidermiş ve 15-64 yaş grubu payı yeniden yükselirken faal nüfustaki artış, genel nüfusa eşitlenmiştir. Faaliyet oranı ise 1965-1975 döneminde aynı kalmış, değişmemiştir, Aynı zamanda aldığı göçün göreli önemi de artmış ve göç yolu ile net nüfus kazancı kayda değer bir oranda yükselmiştir. 1965-1970 döneminde diğer illere göçen 46,477 kişiye karşılık 55,812 kişi Aydın’a gelmiş, böylece ilin net nüfus kazancı 9,335 kişiye ulaşmıştır. Bunun genel nüfusa kazancı 17,1‘ dir, Böylece Aydın, net göç oranı açısından bulunduğu Batı Anadolu Bölgesinin İzmir’den sonra ikinci önemli ili olmaktadır. Aydın’ın aldığı göçte özellikle Kuşadası ve Didim’de yoğunlaşan turizm hareketinin de belirli bir payı vardır. Aydın’a göç eden nüfusun ekonomik nitelikleri de hareketin genelde tarım kesimi mevsimlik iş gücü talebine yanıt veren geçici bir göç düzeyinde olduğunu göstermektedir. Göç edenlerin iş kollarına göre dağılımında tarım kesimi en yüksek paya sahiptir. İkinci sırada hizmetlerin gelmesi, turizmin yarattığı iş olanaklarının Aydın’a göçü özendirdiğini ifade eder. Göç edenlerin çalıştıkları iş yerlerine göre dağılımında ise ücretliler belirli bir paya sahiptir. Ücretliler içinde kadınların ve yardımcı aile işçilerinin ağırlık taşıması da pamuk ve zeytin gibi ürünlerin toplanmasında geleneksel olarak kadın ve çocuk iş gücünün tercih edilmesi sonucudur. Göç edenlerin esas meslek olarak bölünüşünde, tarım dışında ilmi ve teknik elemanlarla, serbest meslek sahipleri ve kişisel hizmetlerde çalışanlar önemli sayılacak paylara sahiptir. Ancak bu paylar, Türkiye genelindekine uygun bir dağılım göstermekle birlikte turizm hareketinin etkisini taşımaktadır. İlde son yıllarda artan nüfusta, açılan Üniversitenin payı büyüktür. Bu, göç eden nüfusun niteliğini de değiştirmiştir.


Harita
pin_drop

Aydin Merkez

37.8507742 , 27.8259445

Fotoğraflar

Sizin için seçtiğimiz Aydin Merkez ilçesine ait görüntüler

  • Aydin Merkez Resmi
  • Aydin Merkez Resmi