Hakkında

Hopa, Artvin iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan kasaba.


Ülke Türkiye

İl Artvin

Coğrafi bölge Karadeniz Bölgesi

Yönetim

 - Kaymakam Ferit Görükmez

 - Belediye başkanı Nedim Cihan (AK Parti)

Yüzölçümü 

 - Toplam 204 km2 (78,8 mi2)

Rakım 50 m (164 ft)

Nüfus (2016)

 - Toplam 35,406

 - Kır 14,830

 - Şehir 20,576

Zaman dilimi UDAZD (+3)

Posta kodu 08600

İl alan kodu 466

İl plaka kodu 08Coğrafi Yapı

Karadeniz sahil yolunun son bölümünde yer alan Hopa kenti geniş bir hinterlandın tarım ve sanayi ürünlerini toplayıp dağıtan bir ticaret merkezidir. Yol Hopa’dan sonra Borçka ve Artvin üzerinden Ardahan platosuna bağlandığından, kıyı kesiminden başka iç yörelerin ürünleri de Hopa’da toplanır. Karadeniz Bakır İşletmelerine bağlı Çakmakkaya tesislerinden borularla akıtılan derişik bakır, burada filtreden geçirilir ve Samsun’a gönderilmek üzere Hopa Limanı nda gemilere yüklenir. Limandan pirit-demir cevheri ve sülfirik asit ile meyve yüklemesi de yapılır. Fuel oil ile çalışan Hopa Termik Santrali, 1973’te işletmeye açıldı. Hopa, il merkezi Artvin’e 69 km uzaklıktadır. Hopa’nın 19 km kuzeydoğusundaki Sarp köyünde 1988’de açılan sınır kapısı ilçe ve bölge yaşamına canlılık katmıştır. İlçedeki Sarp Sınır Kapısı, Türkiye’nin Gürcistan'a açılan kapısıdır.

Deniz seviyesinden 10 m. yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim Tepesi'dir. İlçenin toplam yüzölçümü 289 kilometredir. Hemen deniz kıyısından başlayan Sultan Selim Dağları, Borçka’dan sonra Kaçkar Dağları'na dönüşür.Ilık ve yağışlı iklim hüküm sürer. Yılda m²'ye 2,5 kg yağmur düşmekte olup, yaz ayları Temmuz, Ağustos ayları ile sınırlıdır. Yılda 4 mevsim bütünüyle yaşanmaktadır. Kar yağışı ise genellikle şubat aylarına rastlar. Yörede “galaş” adı verilen bir rüzgâr eser ki nemi götürür ilçenin havasını değiştirir. Rüzgârların hakim yönü Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır.Bitki örtüsü; kışın yapraklanan döken, kızılağaç, kestane, gürgen, kayın, meşe'dir. Ayrıca bu ağaçların altında sarmaşık fidan ve bodur ağaçlardan oluşan sık bir orman altı bitki topluluğu yer alır. Doğal su kaynakları yönünden zengindir. En büyük dere Sundura Deresidir. 

Dağların denize dik geldiği kıyı şeridi üzerinde kurulan ilçe . Deniz seviyesinden 10 m. yükseklikte olup, en yüksek noktası 1513 m. ile Yavuz Sultan Selim tepesidir. îlçenin toplam yüzölçümü 289 km.dir. îklim hemen hemen her mevsim yağışlı, Bitki örtüsünün iklimle öz-deş yapısı vardır. Nem oranını yüksek ve havanın yağışlı olması bitki örtüsünü gür ve çeşitli kılmıştır. Kıyı-dan 400-600 m yüksekliğe kadar olan yerlerde fındık ve çay bahçeleri bulunmaktadır.

Hopa, Doğu Karadeniz Bölgesinin doğu bölümünde yer alır. İlçenin doğusunda Gürcistan Cumhuriyeti, batısında Arhavi, güneyinde Borçka ve kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. İlçenin Gürcistan Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı Sarp Sınır Kapısı’na uzaklığı 18 km., İl Merkezine uzaklığı ise 65 km.dir. Hopa, Trabzon-Rize-Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum ve Gürcistan Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan uluslararası karayolu üzerinde bir kavşak konumundadır.  Hopa, il genelinde nüfus artış hızı (1990-2000’e göre) %o 5.43 ile en yüksek olan ilçe konumundadır. İlçenin toplam nüfusu 32.584’dür. İlçe merkezi nüfusu 15.445, köy nüfusu ise 17.139’dur. Belde belediyesi olan Kemalpaşa’nın nüfusu 4.238’dir. , nüfus yoğunluğu ise 154 kişidir.

İlçenin merkez ve Kemalpaşa Belde Belediyesi ile 29 köyü bulunmaktadır. Hopa, özellikle kırsal alan Karadeniz Bölgesinin tipik yerleşim özelliği olan dağınık yerleşim özelliklerini taşımaktadır.


Tarihi

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi neticesinde Kars ve Ardahan’la birlikte ilçemiz Kemalpaşa Bucağına kadar Batum’da dahil olmak üzere Ruslar’a terk edilince Hopa ve çevresi 1878 yılından itibaren Rize Sancağına bağlanmıştır. 1883 yılında ilçe teşkilatı kurulduktan sonra 1. Dünya Savaşında 23 Şubat 1915 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilmiştir.14 Mart 1918 tarihinde birliklerimiz Hopa’ya girerek ilçemizi tekrar Türk topraklarına katmıştır.

   İlçemiz 1936 yılına kadar Rize iline bağlı iken bu tarihten sonra Artvin iline bağlanmıştır. Bu tarihte 3 bucağı ve 71 Köyü bulunmakta iken  bu bucaklardan Fındıklı 5071 sayılı kanunla ilçemizden ayrılarak 1 Ocak 1948 tarihinde İlçe olmuştur. Daha sonra da 1 Haziran 1954 tarih ve 6324 sayılı kanunla Arhavi bucağı da ilçemizden ayrılarak ayrı bir ilçe haline getirilmiştir.

    Hopa’nın bugünkü adı Yavuz Sultan Selim tarafından verilmiştir. Kendisi Trabzon’da Vali iken Batum Sancağını ele geçirmek üzere düzenlediği seferde Hopa’nın arkasında bulunan dağlarda konakladığı bu dağlardan sahil şeridinde bulunan  şehre, Yavuz Sultan Selim Acemce’yi iyi bildiğinden bu dilde güzel anlamına gelen Hop ismini koyar. Daha sonra Hopa ismi günümüzde Hopa’ya dönüşmüştür.


Ekonomi

İlçenin işlenebilir tarım arazilerinde, iklim yapısına uygun olan çay, fındık,turunçgiller, kivi, kara üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır.İlçenin arazi yapısı makineli tarımın yapılması açısından son derece sınırlı imkan tanımaktadır.

İlçe genelinde üretilen başlıca ürünleri; çay, fındık, mısır, kivi, sebze, turunçgillerdir. İlçe genelinde ticari anlamda hayvancılık gelişmiş değildir. Büyük ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık genellikle aile tüketimine yönelik olarak yapılmaktadır.

Balıkçılık ilçe ekonomisinde önemli yere sahiptir.

İlçede sanayi tesisi olarak 3 adet çay fabrikası, Satılmadan Önce 1 adet un fabrikası, TEİAŞ’a ait 1 adet termik santral, K.B.İ.A.Ş.’ye ait Tesis ve POAŞ depo İşletmesi bulunmaktadır.

İlçe ekonomisinde son derece önemli yeri olan ve her türlü liman hizmetinin verilebileceği altyapıya sahip özel sektör tarafından işletilen Hopa Limanı bulunmaktadır.

Hopa Limanı; Doğu Karadeniz’in doğu sınırında Gürcistan Cumhuriyeti’ne geçişin sağlandığı Sarp Sınır Kapısı’na 15 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 100.000 metrekarelik alan üzerine kuruludur. 31.08.1988 tarihinde Sarp Sınır Kapısının açılmasından sonra, sınır ili olarak Artvin’in, başta Gürcistan olmak üzere yakın bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle sosyal ve ekonomik ilişkileri önemli bir gelişim seyri izlemiştir.

Artvin, Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı üzerinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri ile, ülkemizin önemli sınır kapılarından birine sahiptir.

Hopa Gümrükleri Başmüdürlüğü işlemleri; Hopa Liman sahasında görev yapan Hopa Gümrük Müdürlüğü ile Sarp Sınır Kapısında faaliyet gösteren Sarp Gümrük Müdürlüğü birimlerince yürütülmektedir. Sarp gümrük sahasında mevcut birimlerarası koordinasyon Sarp Mülki İdare Amirliğince yürütülmektedir. Sarp Sınır Kapısı hizmetleri farklı birimlere bağlı toplam 154 personel ile verilmektedir.


Eğitim

*İlçede halkın öğrenime   karşı duyduğu büyük ilgi, bugün  % 98 lere varan bir   okur yazarlık durumu sağlamıştır.

*İlçemizde 9 Adet tek   kademeli ( 5 sınıflı ) 11 Adet Çift kademeli (8 sınıflı) olmak üzere 20 Adet   *İlköğretim okulu bulunmaktadır.   (8’i şehir merkezinde 12’ si   köylerde)

*İlçemizde 2 Adet Çok   Programlı Lise bulunmaktadır.

*İlçemizde ilköğretime   devam eden öğrenci sayısı 4806 dır.

*İlçemizde bulunan   ilköğretim ve orta öğretim okullarında 238 adet derslik   bulunmaktadır.

*İlçemizde ilköğretim   okullarında açılan 15 adet anasınıfında 251 öğrenci okul öncesi eğitimi   almaktadır.

*İlçemizde Milli Eğitim   Bakanlığına bağlı liselere devam eden öğrenci sayısı 1305 dir.

*İlçemizde bulunan   Sağlık Meslek Lisesi öğrenci sayısı ise 100 dür.

*İlçemizde bulunan 12   İlköğretim okulundan 6 taşıma merkezine 402 öğrenci taşımalı sistemle   taşınmaktadır.

*İlçemizde bulunan Milli   Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda toplam 292 öğretmen bulunmaktadır.(Bunların   110 sınıf, 182 branş öğretmenidir.)

Hopa genelinde, 2002-2003 Eğitim   ve Öğretim yılında 1 adet anaokulu, 19 adet ilköğretim okulu,   1 adet pansiyonlu ilköğretim okulu ve 3 adet lisede toplam 6.299 öğrenci   eğitim ve öğretim görmüştür.

Halk Eğitimi ve Akşam Sanat   Okulu Müdürlüğünce 2002-2003 öğretim yılı içerisinde 32 dalda   kurs açılmış olup, bu kurslara 630 kursiyer katılmıştır. İlçede   2 adet sürücü kursu ve 2 adet özel dershane bulunmaktadır.

Genellikle horon   türünde olan ilçe folkloru Karadeniz bölgesinin genel özelliklerini   taşır.

Hopa’da her yıl temmuz ayının   ilk haftasında kaymakamlık ve belediye başkanlığınca organize   edilen Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali düzenlenmektedir. Festival   etkinlikleri kapsamında çeşitli sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler   düzenlenmektedir. İlçenin üçüncü ligde oynayan futbol takımı   bulunmaktadır.

Hopa'da, 50 yatak kapasiteli   1 adet devlet hastanesi, 4 sağlık ocağı ve 15 sağlık evinde sağlık   hizmetleri sunulmaktadır. Mevcut sağlık kurumlarında 6’sı uzman   15’i pratisyen olmak üzere 21 hekim, 66 yardımcı sağlık personeli   görev yapmaktadır.


Harita
pin_drop

Hopa

41.39461800000001 , 41.4198431

Fotoğraflar

Sizin için seçtiğimiz Hopa ilçesine ait görüntüler

  • Hopa Resmi
  • Hopa Resmi
  • Hopa Resmi
  • Hopa Resmi